Telefoon: 0318 611 309        mobiel: 0611 014 870                 info@klinkenbergvastgoed.nl  

Arnhemseweg 14a Ede

Het Object

Direct bij het centrum en uitgaans gelegenheden gelegen geheel zelfstandige kantoor en luxe kantoorunit

Adres

Arnhemseweg 14a
6711 HA EDE

Ligging en Bereikbaarheid

De aangeboden kantoorunit is gelegen direct bij het centrum aan de Arnhemseweg/Klinkenbergerweg Een vanuit alle richtingen optimaal bereikbare locatie en bovendien een 3 tal parkeerplaatsen op eigen terrein. Werken met alle voorzieningen op loopafstand. Een optimale centrum locatie waar uw medewerkers(sters) tijdens pauzes heel gemakkelijk even boodschappen kunnen doen.

 

Omschrijving

De te huur aangeboden kantoren bevinden zich op de begane grond. Het totaal verhuurbare oppervlakte bedraagt ca. 115 m² en is verdeeld in een entree partij en een receptie ruimte en een 3 tal kantoorkamers. Tevens is er een royale toiletvoorziening en een pantry ruimte. Zowel aan de voor als aan de achterzijde (ingang Heuvelsepad) bevinden zich parkeerplaatsen terwijl er de mogelijkheid is om in de onderliggende parkeergarage van het appartementen complex “De Gelderberg” parkeer plaatsen te huren voor € 75,-- per plaats per maand.

Huurprijs

De huurprijs bedraagt per jaar € 12.500,--.

BTW Heffing

Uitgangspunt is een met BTW belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan het 90% criterium is er van rechtswege sprake van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Indien dit het geval is zal de overeengekomen kale huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten

Service kosten zijn niet verschuldigd. Alle kosten voor gebruik van gas, water en elektra dienen door huurder rechtstreeks met de desbetreffende nutsbedrijven te worden gecontracteerd.

Huurtermijn

5 (vijf) jaar met aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar via standaard ROZ contract en algemene voorwaarden.

Huurbetaling

De huur te vermeerderen met de wettelijke omzetbelasting dient per kwartaal bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Huurprijsherziening

Jaarlijks voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI), reeks voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling

Door middel van een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting. Deze bankgarantie dient door verhuurder te zijn ontvangen uiterlijk op de datum van oplevering aan huurder. Indien gewenst kan huurder ook een waarborgsom storten op rekening van verhuurder. Over deze waarborgsom wordt GEEN rente vergoed.

Aanvaarding

In overleg

Voorbehoud

Het vorenstaande betreft geen aanbod doch uitsluitend een vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het aangeboden onroerend goed. Wij kunnen nimmer instaan voor de juistheid of de volledigheid van deze gegevens.

Tenslotte

Voor verdere informatie en/of een bezichtiging van het pand zullen wij gaarne met u een vrijblijvende afspraak maken. Mocht het hierbij aangebodene niet aan uw verwachtingen en/of eisen voldoen dan vernemen wij dat gaarne zodat wij naar een beter passende oplossing kunnen zoeken.

Go to top