Telefoon: 0318 611 309        mobiel: 0611 014 870                 info@klinkenbergvastgoed.nl  

Telefoonweg 74 te Ede

Omschrijving

Een zeer royale en op een goede locatie gelegen winkelunit. De unit is geschikt voor vele doeleinden zoals detailhandel; commerciële dienstverlening, kantoor of horeca.

Ligging en Bereikbaarheid

De aangeboden unit is gelegen aan de doorgaande route van centrum en is een perfecte zichtlocatie. Tegenover het bekende parkeerterrein Kuiperplein en met de bushalte voor de deur Direct bij de in- en uitrit van de parkeergarage en met diverse parkeermogelijkheden in de directe omgeving.

 Indeling

De unit wordt geheel als casco+ opgeleverd d.w.z. met een nieuwe cv. installatie toilet, pantry en heeft een systeemplafond. Oplevering in de huidige staat is ook bespreekbaar wat betekend dat u de nodige voorzieningen voor eigen rekening zult moeten (laten) aanleggen. Het totaal verhuurbaar vloeroppervlakte bedraagt ca. 170 m²

Huurprijs

De huurprijs bedraagt per jaar € 17.500,-- per jaar excl. BTW.

BTW Heffing

Uitgangspunt is een met BTW belaste verhuur. Indien huurder niet voldoet aan het 90% criterium is er van rechtswege sprake van een van omzetbelasting vrijgestelde verhuur. Indien dit het geval is zal de overeengekomen kale huurprijs zodanig worden verhoogd dat het voor verhuurder ontstane nadeel wordt gecompenseerd.

Servicekosten

Zijn niet verschuldigd. Huurder kan rechtstreek contracteren met de nutsbedrijven.

Parkeren

In de directe omgeving is ruim voldoende (betaald) parkeren mogelijk. Ook is het mogelijk dat er t.b.v. personeel een aantal parkeerplaatsen worden gehuurd in de bijbehorende parkeerkelder.

Huurtermijn

5 (vijf) jaar met aansluitende verlengingsperiode van 5 (vijf) jaar via standaard ROZ contract en algemene voor waarden. KORTERE HUURPERIODEN BESPREEKBAAR

Huurbetaling

De huurprijs te vermeerderen met de wettelijk verschuldigde omzetbelasting dient per maand bij vooruitbetaling te worden voldaan.

Huurprijsherziening

Jaarlijks voor het eerst 1 jaar na huuringangsdatum, op basis van de wijziging van het maandprijsindexcijfer volgens de Consumenten Prijs Index (CPI), reeks voor alle huishoudens (2000 = 100), gepubliceerd door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS).

Zekerheidstelling

Door middel van een bankgarantie ter grootte van drie maanden huurverplichting. Deze bankgarantie dient door verhuurder te zijn ontvangen uiterlijk op de datum van oplevering aan huurder. Indien gewenst kan huurder ook een waarborgsom storten op rekening van verhuurder. Over deze waarborgsom wordt GEEN rente vergoed.

Aanvaarding

In overleg desgewenst spoedig.

Voorbehoud

Het vorenstaande betreft geen aanbod doch uitsluitend een vrijblijvende en globale informatie met betrekking tot het aangeboden onroerend goed. Wij kunnen nimmer instaan voor de juistheid of de volledigheid van deze gegevens.

Tenslotte

Voor verdere informatie en/of een bezichtiging van het pand zullen wij gaarne met u een vrijblijvende afspraak maken. Mocht het hierbij aangebodene niet aan uw verwachtingen en/of eisen voldoen dan vernemen wij dat gaarne zodat wij naar een beter passende oplossing kunnen zoeken

Go to top