Telefoon: 0318 611 309        mobiel: 0611 014 870                 info@klinkenbergvastgoed.nl  

Aankoop

Wij adviseren een breed scala van opdrachtgevers van voornamelijk zakelijk vastgoed waarbij we meestal optreden in opdracht van de eindgebruikers.

Steeds vaker worden wij, zeker in de huidige roerige onroerend goed markt, gevraagd op te treden als aankoop makelaar voor een woning.

Zodra wij van u opdracht hebben gekregen voor een aankoop van uw nieuwe huisvesting maken wij op basis van uw wensen een plan van aanpak en wordt dit met u besproken.

Door onze kennis van de onroerend goed markt kunnen wij alle facetten van dit complexe traject zodanig inzichtelijk maken waardoor u als onze opdrachtgever een gefundeerde beslissing kunt nemen.

Daarna voeren wij in uw opdracht de onderhandeling en zorgen voor de complete contractuele afhandeling en begeleiden u tot en met het passeren van de acte van levering via de notaris.

Veelal wordt dit voorafgegaan door een laatste inspectie van uw nieuwe aankoop.

Go to top