Telefoon: 0318 611 309        mobiel: 0611 014 870                 info@klinkenbergvastgoed.nl  

Verkoop

Veelvuldig komt het voor dat u een advies wenst over de waarde vaststelling van uw huidige huisvesting.

Dit kan zowel bij een gehuurd pand als ook bij een eigen pand.

Ook daarvoor is onze kennis van de regionale markt van belang.

Wij kunnen voor een juiste positionering van uw gebouw, het inzicht verschaffen in de lokale of regionale onroerendgoedmarkt. Wij volgen de markt systematisch en krijgen hiermee de meest noodzakelijke informatie die leidt tot het beste resultaat voor u als verkoper. Het transactieresultaat overeenkomstig de door u aan ons verstrekte opdracht is daarbij onze drijfveer.

Zoals in alle gevallen geld ook hier weer een optimale begeleiding van het totale traject tot en met het passeren van de acte van levering bij de notaris.

Go to top